Teza de licenta - Rolul cercetărilor de marketing în elaborarea strategiilor de marketing - ID:05608 - Volum 69 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Delimitări conceptuale privind cercetarea de marketing

1.1. Abordări teoretice și importanța cercetării de marketing
1.2. Specificul organizării cercetării de marketing
1.3. Particularitățile lansării strategiilor de marketing

CAPITOLUL II. Strategiile de marketing – etapă superioară a practicii de marketing
2.1. Componentele și planul de bază a marketing-ului strategic
2.2. Poziționarea strategică în marketing
2.3. Elaborarea strategiei de marketing: formularea și evaluarea mixului de marketing

CAPITOLUL III. Impactul cercetării de marketing asupra strategiilor de marketing la Viorica-Cosmetic S.A.
3.1. Prezentarea generală a activității întreprinderii Viorica-Cosmetic S.A.
3.2. Analiza mediului de marketing în cadrul întreprinderii Viorica-Cosmetic S.A.
3.3. Investigarea comportamentului consumatorului al întreprinderii Viorica-Cosmetic S.A.
3.4. Direcții strategice de marketing pentru produsele „Viorica-Cosmetic” SA

Concluzii
Bibliografie
Anexe