Teza de an - Preferinţele consumatorilor de vin şi piaţa vinului din Republica Moldova - ID:05689 - Volum 33 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Capitolul I. ASPECTE TEORETICE ȘI METODOLOGICE PRIVIND STUDIEREA PREFERINȚELOR CONSUMATORILOR

1.1. Rolul studierii preferințelor consumatorilor în luarea deciziei de marketing
1.2 Metode de studiere a preferințelor consumatorilor

Capitolul II. STUDIEREA PREFERINȚELOR CONSUMATORILOR PE PIAȚA VINULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Analiza pieței vinurilor îmbuteliate din Republica Moldova
2.2. Cercetarea preferințelor consumatorilor pe piața vinului

Capitolul III. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A PIEȚEI VINULUI
3.1. Tendințe în exporturile de vin moldovenești
3.2 Sugestii privind dezvoltarea sortimentului și vânzărilor vinurilor îmbuteliate din Republica Moldova

Concluzii
Bibliografie