Teza de an - Evaluarea imaginii de piață a produselor Philips în scopul perfecționării strategiilor de produs - 05689 - Volum 37 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND IMAGINEA DE PIAȚĂ A MĂRCII

1.1. Definirea conceptului de imagine al mărcii, elemente constitutive ale imaginii mărcii
1.2. Evaluarea și gestionarea imaginii de piață a mărcii
1.3. Metode și tehnici de construire a imaginii

CAPITOLUL II. STUDIU DE PIAȚĂ PRIVIND EVALUAREA IMAGINII DE PIAȚĂ A PRODUSELOR PHILIPS ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Scopul și obiectivele cercetării
2.2. Proiectarea metodologică a proiectării
2.3. Analiza și interpretarea rezultatelor
2.4. Căi de îmbunătățire a imaginii mărcii Philips pe piața moldovenească

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE