Lucrare de licenta - Imaginea Marcii Philips pe Piata Produselor Electrice si Electrocasnice din Romania - ID:05691 - Volum 99 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

Capitolul 1. Rolul imaginii în promovarea produselor, serviciilor şi organizaţiilor.

1.1. Definirea conceptelor de imagine, imagine de marcă. .................pag. 7
1.2. Importanţa economica şi sociala a utilizării mărcii în promovarea imaginii produselor şi firmelor.......pag. 8
1.2.1. Conţinutul, caracteristicile şi funcţiile mărcilor.................pag. 11
1.2.2. Tipuri şi categorii de mărci specifice activităţilor economice..........pag. 16
1.3 Rolul cercetării comportamentului consumatorului în crearea imaginii de marcă......pag. 18

Capitolul 2. Aspecte teoretice şi metodologice ale cercetării imaginii firmelor în rândul publicului.
2.1. Caracteristicile imaginii si imaginii de marcă......pag.21
2.2. Imaginea înregistrată, imaginea dorită şi imaginea difuzată......pag. 22
2.3. Metode şi tehnici de construire a imaginii, studii de imagine.......pag. 25

Capitolul 3. Strategia de marcă a companiei Philips în România.
3.1 Prezentarea generală a companiei Philips.......................pag. 27
3.1.1. Structura grupului Philips...............................................pag. 30
3.1.2. Philips in România...........................................................pag.36
3.2. Analiza mediului de marketing al companiei Philips
3.2.1. Resursele companiei........................................................pag. 41
3.2.2. Sistemul de relaţii............................................................pag. 43
3.2.3. Mediul concurenţial.........................................................pag.46
3.3. Piaţa produselor electrice şi electrocasnice sub marca Philips.....pag. 46
3.4. Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari ale reprezentanţei Philips în România în perioda 1999-2003.....pag.48
3.6. Analiza SWOT.....................................................................pag.58

Capitolul 4. Studiu de piaţă privind imaginea produselor Philips în România.
4.1 Stabilirea scopului şi obiectivelor cercetării.......................pag. 60
4.2 Proiectarea cercetării............................................................pag. 62
4.2.1. Definirea colectivităţii generale........................................pag. 63
4.2.2. Dimensionarea eşantionului..............................................pag. 64
4.2.3. Alegerea schemei de eşantionare......................................pag. 66
4.2.4. Elaborarea chestionarului de sondaj..................................pag. 66
4.3. Analiza şi interpretarea informaţiilor...........................................pag. 73
4.4. Concluzii privind imaginea actuala a mărcii Philips în România.........pag. 91

Capitolul 5. Posibilităţi de îmbunatăţire a imaginii mărcii Philips pe piaţa românească.
5.1. Implementarea viziunii de marketing la nivelul compartimentelor funcţionale……pag. 95
5.2. Diversificarea formelor de promovare.......pag. 97