Raport de practică în baza „Eficient media” SRL - ID:06019 - Volum 28 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere............3

CAPITOLUL I. Caracteristica generală a activității entității “Eficient Media” S.R.L..……4

1.1. Caracteristica generală a entității economice și a modului de desfășurare a proceselor de marketing la nivelul firmei…4
1.2. Mixul de marketing al entității economice…………………………………………………..6
1.3. Mediul de marketing al entității economice………………………………………………...10

Capitolul II. Analiza strategică a activității de marketing a entității “Eficient Media” S.R.L…15
2.1. Cercetarea comportamentului consumatorilor entității economice……………………...….15
2.2. Analiza strategică și planul de marketing al firmei……………………………………...….18
2.3. Analiza profitului și a rentabilității entității economice………………………………….....20

Capitolul III. Caracteristica aspectului logistic și comercial al entității economice “Eficient Media” S.R.L…23
3.1. Analiza activității de logistică a entității economice................23
3.2. Evaluarea activității de marketing……………...........................25

Concluzii și recomandări..............27
Bibliografie.....................................28
Anexe..............................................29