Teza de licenta - Dezvoltarea profesională a marketerului prin noi experiențe de învățare la AIMO Sport Line SRL - ID:06024 - Volum 60 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE..........2

I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A MARKETERULUI .............4

1.1. Fundamente teoretice privind dezvoltarea marketerului contemporan.................................... 4
1.2. Studierea evoluției dezvoltării a unui specialist în marketing................................................10
1.3. Analiza experienței internaționale privind formarea competențelor marketerilor..................16

II. CARACTERISTICA GENERALĂ A ACTIVTĂȚII ENTITĂȚII “AIMO Sport Line” S.R.L.......22
2.1. Prezentarea generală a entității “AIMO Sport Line” S.R.L....................................................22
2.2. Componența și structura personalului entității “AIMO Sport Line” S.R.L............................24
2.3. Analiza ativității de marketing din cadrul entității “AIMO Sport Line” S.R.L......................28

III. MODALITĂȚI DE PERFECȚIONARE A ACTIVITĂȚII DE MARKETING DIN CADRUL COMPANIEI “AIMO SPORT LINE” S.R.L PRIN DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A MARKETERILOR.......39
3.1. Prezentarea modalităților de dezvoltare a competențelor și cunoștințelor marketerului din cadrul companiei “AIMO Sport Line” S.R.L......39
3.2. Identificarea oportunităților pentru dezvoltarea competențelor profesionale a marketerului din cadrul companiei “AIMO Sport Line” S.R.L......44
3.3 Realizarea unui plan de dezvoltare profesională a specialistului în marketing pentru eficientizarea activității companieii “AIMO Sport Line” S.R.L... 51

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI............55
BIBLIOGRAFIE......................................57
ANEXE...................................................60