Raport privind efectuarea practicii de specialitate I la “Aimo Sport Line SRL” - ID:06025 - Volu 20 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE........pag.3

CAPITOLUL I. Caracteristica Generală a entității economice “AIMO Sport Line” S.R.L.

1.1. Prezentarea activității enticății economice...........................................pag. 4
1.2. Mixul de marketing al entității economice…………………….……..pag.6
1.3. Mediul de marketing al entității economice………………….....……pag.8

CAPITOLUL II
2.1 Analiza politicii strategice a entității economice........................................pag.13
2.2. Analiza modului de servire a clienților…………………………………...pag.16

CONCLUZIE ȘI PROPUNERI………pag.20
BIBLIOGRAFIE………………………pag.21
ANEXE