Teza de licenta - Etalarea mărfurilor în magazine - strategii şi metode la AIMO Sport Line SRL - ID:06026 - Volum 58 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE....................pag.3
ANNOTATION................pag.4
INTRODUCERE..............pag.5

CAPITOLUL 1. SPECTELE CONCEPTUALE PRIVIND ETALAREA MĂRFURILOR ÎN MAGAZINE

1.1. Importanța etalării mărfurilor în magazine…….................................................pag.7
1.2. Strategii și metode de etalare a mărfurilor în magazine…………….……….....pag.13

CAPITOLUL 2 ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICE DE ETALARE A MĂRFURILOR ÎN MAGAZINELE SRL „AIMO SPORT LINE”
2.1. Analiza activității de marketing…………………….............................................pag.25
2.2. Analizaactivității economico-financiară..……………………………….……….pag.41
2.3. Demonstrarea modalitatilor de etalare a marfurilor și strategiile folosite in magazinele AIMO SPORT LINE…pag.46

CAPITOLUL 3 METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A TEHNICILOR DE ETALARE A MĂRFURILOR ÎN MAGAZINELE SRL “AIMO SPORT LINE”
3.1. Strategii de dezvoltare a etalării mărfurilor în magazinele AIMO……………….pag.49
3.2. Măsuri de optimizare a procesului de etalare a mărfurilor în magazine….............pag.51

CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI………pag.54
BIBLIOGRAFIE…………………………pag.57
ANEXE