Teza de licenta - Implimentarea marketingului relațional în cadrul companiei Zenith Media - ID:06027 - Volum 71 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA MARKETINGULUI RELAȚIONAL

1.1. Cadrul conceptual al marketingului relațional
1.2. Particularități ale marketingului relațional
1.3. Rolul marketingului relațional în obținerea satisfacției clienților

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII COMPANIEI ZENITH MEDIA
2.1. Caracteristica generală a companiei Zenith Media
2.2. Analiza activității de marketing în cadrul entității Zenith Media
2.3. Implementarea marketingului relațional în cadrul Zenith Media

CAPITOLUL III. PROIECTAREA ACȚIUNILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MARKETINGULUI RELAȚIONAL ÎN CADRUL COMPANIEI ZENITH MEDIA
3.1. Modalități de îmbunătățire a politicilor și strategiilor de implementare a marketingului relațional.
3.2. Planificarea acțiunilor de îmbunătățire a satisfacției clienților companiei Zenith Media din perspectiva implementării marketingului relațional.

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe