Raport privind practica de producţie și de licență la întreprinderea „Mobvaro-M” S.R.L. - ID:06032 - Volum 46 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere............2

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii Mobvaro-M SRL..............4

1.1 Caracteristica generală a întreprinderii................................................................4
1.2 Produsele și serviciile companiei Mobvaro-M S.R.L.........................................7
1.3. Sediul companiei, amplasarea şi dotarea acestuia.............................................10
1.4. Structura și compartimentele întreprinderii Mobvaro-M S.R.L.......................11

Capitolul II. Analiza de marketing a întreprinderii Mobvaro-M S.R.L..........16
2.1 Analiza activităţii de marketing în cadrul companiei Mobvaro-M S.R.L..........16
2.2 Analiza pieței.....................................................................................................23
2.3 Micromediul de marketing................................................................................26
2.4 Macromediul de marketing................................................................................31
2.5 Descrierea procesului de planificare a logisticii la Mobvaro-M S.R.L..............35

Concluzii.................................................................................................................38
Bibliografie.............................................................................................................33
Anexe......................................................................................................................34