Teza de licenta - Tendințe și limite de dezvoltare a marketingului în Republica Moldova - ID:06033 - Volum 79 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND FUNDAMENTELE MARKETINGULUI

1.1. Definiții generale ale marketingului
1.2. Etape în evoluția și dezvoltarea marketingului
1.3. Rolul și importanța activității de marketing

CAPITOLUL II. PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII MARKETINGULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA (PE BAZA ÎNTREPRINDERII MOBVARO SRL)
2.1. Apariția și dezvoltarea marketingului în Republica Moldova
2.2. Caracteristica generală a activității întreprinderii MOBVARO SRL
2.3. Analiza activității de marketing în cadrul întreprinderii MOBVARO SRL

CAPITOLUL III. TENDINȚE DE DEZVOLTARE A MARKETINGULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA LA ETAPA ACTUALĂ
3.1. Aplicarea strategiilor de marketing în întreprinderile autohtone
3.2. Limite şi probleme ale implementării marketingului în activitatea întreprinderilor
3.1. Limite și bariere în dezvoltarea marketingului digital
3.2. Tendințe ale marketingului modern și căi de dezvoltare la etapa actuală în Republica Moldova

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE