Raport privind practica de productie la Car Route 66” S.A. - ID:06034 - Volum 31 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere..........3

CAPITOLUL I. Caracteristica generală a activității entității “CAR ROUTE 66” S.A..……4

1.1. Caracteristica generală a entității economice și a modului de desfășurare a proceselor de marketing la nivelul firmei……4
1.2. Mixul de marketing al entității economice……………………………………………….…..5
1.3. Mediul de marketing al entității economice……………………………………………..…...8

Capitolul II. Analiza strategică a activității de marketing a entității “CAR ROUTE 66” S.A ……11
2.1. Cercetarea comportamentului consumatorilor entității economice……………………..11
2.2. Analiza strategică și planul de marketing al firmei……………………………………...….17
2.3. Analiza profitului și a rentabilității entității economice………………………………….....24

Capitolul III. Caracteristica aspectului logistic și comercial al entității economice “CAR ROUTE 66” S.A ……27
3.1. Analiza activității de logistică a entității economice...............................................................27
3.2. Merchandising-ul și comercializarea produselor.....................................................................31

Concluzii și recomandări...............32
Bibliografie......................................33
Anexe...............................................34