Raport de practica la intreprinderea “Cosânzeana” S.A - ID:06035 - Volum 27 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere........3

CAPITOLUL I. Caracteristica generală a activității entității “Cosânzeana” S.A..…………….…4

1.1. Caracteristica generală a entității economice și a modului de desfășurare a proceselor de marketing la nivelul firmei…4
1.2. Mixul de marketing al entității economice…………………………………………………..5
1.3. Mediul de marketing al entității economice………………………………………………...11

Capitolul II. Analiza strategică a activității de marketing a entității “Cosânzeana” S.A. ………16
2.1. Cercetarea comportamentului consumatorilor entității economice……………………...….16
2.2. Analiza strategică și planul de marketing al firmei……………………………………...….19
2.3. Analiza profitului și a rentabilității entității economice………………………………….....23

Capitolul III. Caracteristica aspectului logistic și comercial al entității economice “Cosânzeana” S.A” …25
3.1. Analiza activității de logistică a entității economice.............................................................25
3.2. Merchandising-ul și comercializarea produselor...................................................................26

Concluzii și recomandări..........................27
Bibliografie.................................................28
Anexe..........................................................29