Teza de licenta - Fidelizarea si mentinerea consumatorilor pe termen lung la Orange SA - ID:06038 - Volum 74 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere...........2

Capitolul I. Fidelizarea consumatorilor – Fundament pentru elaborarea strategiei competitivităţii durabile

1.1. Conceptul de fidelitate, importanţa şi necesitatea acesteia......4
1.2. Factori determinativi ai fidelităţii......................................................................9
1.3. Avantajele şi dezavantajele fidelităţii................................................................15
1.4. Strategii de fidelizare...................................................................................17

Capitolul II. Caracteristica pieţii companiei S.A. “ORANGE”
2.1. Caracteristica generală a S.A. “ORANGE”.........................................................24
2.2. Analiza serviciilor oferite de către companie.......................................................27
2.3. Activitatea de marketing privind atragerea şi fidelizarea clienţilor...............31

Capitolul III. Elaborarea programului de fidelizare a clienţilor companiei S.A. “ORANGE” pe termen lung
3.1. Studierea fidelităţii clienţilor faţă de S.A. “ORANGE”..........................................38
3.2. Procesul elaborării programului de fidelizare a clienţilor S.A. “ORANGE” pe termen lung.......44

Concluzii.......................................................................................................55
Bibliografie...................................................................................................59
Anexe.........................................................................................................63