Teza de licenta - Rolul strategic al marketingului educațional în cadrul învățământului preuniversitar privat - ID:06039 - Volum 72 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE ……3

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MARKETINGUL EDUCAȚIONAL .....6

1.1. Conceptul de marketing educațional și particularitățile acestuia…………….....................…......6
1.2. Piața educațională ca componentă fundamentală a mediului de marketing…...........…………..18
1.3. Analiza serviciului educațional din Republica Moldova prin prisma marketingului în învățământ......23

CAPITOLUL II. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEUL TEORETIC ,,ORIZONT”.........28
2.1. Caracteristica generală instituției de învățământ Liceul Teoretic ,,Orizont”……..28
2.2. Desfășurarea activității de marketing în cadrul instituției………….......................36
2.3. Calitatea ca măsură în învățământul privat ……………………………….………......44

CAPITOLUL III. DIRECȚII DE PERFECȚIONARE A MARKETINGULUI EDUCAȚIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN SECTORUL PRIVAT........56
3.1. Strategii de promovare în marketingul educațional al Republicii Moldova în sectorul privat având ca reper Liceul Teoretic ,,Orizont”.........56
3.2 Analiza relaţiilor cu publicul ca element important de dezvoltare a marketingului educațional în sectorul privat ………59

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI…………68
BIBLIOGRAFIE ……………………………71
ANEXE ......................................................73