Teza de licenta - Analiza mediului de marketing al întreprinderii “Floare - Carpet” S.A. - ID:06040 - Volum 70 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Declarația pe propria răspundere

Lista abrevierilor
Lista a figurilor
Lista tabelelor
INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTELE TEORETICE PRIVIND MEDIUL DE MARKETING AL ÎNTREPRINDERII

1.1. Importanța studierii mediului de marketing al întreprinderii
1.2. Noțiunea și descrierea mediului intern de marketing al întreprinderii
1.3. Mediul extern de marketing al întreprinderii

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII FLOARE-CARPET S.A.
2.1. Caracteristica generală a companiei Floare – Carpet S.A.
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari a întreprinderii Floare – Carpet S.A.
2.3. Prezentarea mixului de marketing la Floare – Carpet S.A.

CAPITOLUL III. ANALIZA MEDIULUI DE MARKETING AL ÎNTREPRINDERII FLOARE – CARPET S.A.
3.1. Analiza relațiilor firmei cu micromediul și macromediul de marketing
3.2. Recomandări privind adaptarea activității întreprinderii la factorii mediului organizațional

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
ANEXE