Teza de licenta - Mediul de marketing al firmei (în baza materialelor firmei “ Shaverma King”) - ID:06042 - Volum 62 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE………3

Capitolul I. CONCEPTUL ȘI EVOLUȚIA ........……5

1.1. Conceputul şi importanța mediului …………5
1.2. Tendințe în evoluția mediului ................. ……12

Capitolul II. COMPONENTE ȘI STRUCTURA MEDIULUI .............................................. 15
2.1. Componentele mediului peței ...................................................................................... 15
2.2. Mediul extern si intern ................................................................................................. 24

Capitolul III. LANSAREA, PLANIFICAREA ȘI MEDIUL FIRMEI SHAVERMA KING.......35
3.1. Lansarea afacerii........................................................................................................... 35
3.2. Planul de afacere a firmei Shaverma King .................................................................. 38
3.3. Mediul firmei Shaverma King ..................................................................................... 50
3.4. Analiza swot ................................................................................................................. 55
3.5 Mixul de marketing ....................................................................................................... 56

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI ......................................................................................... 59
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................................ 61