Teza de licenta - Analiza strategiei de promovare a întreprinderii OK Flora (Floria de Lux SRL) - ID:06043 - Volum 65 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE.........3

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONȚINUTUL ȘI ROLUL ACTIVITĂȚII DE PROMOVARE A UNEI ÎNTREPRINDERI.....5

1.1. Politica promoţională - componentă de bază a mixului de marketing în cadrul companiei.....5
1.2 Conţinutul şi rolul mixului promoţional al firmei...........8
1.3 Tipologia și particularitățile strategiilor promoţionale în cadrul întreprinderii........................14

CAPITOLUL II. ANALIZA GENERALĂ ȘI DE MARKETING A ACTIVITĂȚII COMPANIEI "FLORIA DE LUX" SRL.......21
2.1. Prezentarea generală a activității companiei "Floria de lux" SRL la nivel organizațional…21
2.2. Analiza economico-financiară a companiei "Floria de lux" SRL ……25
2.3. Organizarea mixului de marketing în scopul promovării mai eficiente a florilor decorative în cadrul companiei "Floria de lux" SRL…29

CAPITOLUL II. DIRECȚII DE EFICIENTIZARE A POLITICII DE PROMOVARE ÎN CADRUL COMPANIEI "FLORIA DE LUX" ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII AFACERII…40
3.1. Analiza principalelor tehnici de promovare care împing produsul spre consumator.............40
3.2 Evaluarea impactului campaniilor publicitare asupra clienților companiei "Floria de lux" SRL……46
3.3 Recomandări privind eficientizarea strategiilor de promovare utilizate în perioada pandemică de către compania Floria de lux" SRL …53

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI..........................................61
BIBLIOGRAFIE.....................................................................63
ANEXE..................................................................................65