Proiect de an - Elaborarea/perfecționarea strategiei de promovare a întreprinderii ”OkFlora” în baza analizei factorilor interni și externi - ID:06044 - Volum 38 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere ………3

Capitolul I. Caracteristica generală a pieței de flori decorative în Republica Moldova…….....4

1.1 Tendințe de dezvoltare pe plan național și international .....................4
1.2 Caracteristica ofertei și cererii de serviciu de livrări a florilor în Republica Moldova…..…8

Capitolul II. Cercetarea directă. ..................................................................14
2.1. Identificarea și definirea problemei cercetării ....................................14
2.2. Obiectivele și ipotezele cercetării .......................................................15
2.2.1 Notorietatea mărcii și a unităților comerciale
2.2.2 Atitudinile și asociațiile consumatorilor potențiali
2.2.3 Stabilirea metoda de cercetare
2.2.4 Analiza datelor colectate
2.3. Analiza SWOT............26

Capitolul III. Strategii de marketing axate pe promovarea pe piața florilor decorative........27
3.1. Importanța strategiilor de poziționare și țintire în promovarea produselor...........................................27
3.2. Organizarea mixului de marketing în scopul promovării mai eficiente a florilor decorative................30

Concluzie ………………33
Bibliografie ……………35
Anexe ……………………36