Teza de licenta - Organizarea rațională a zonelor de recepție, păstrare și expediție a mărfurilor din depozite la Rogob SRL - ID:06048 - Volum 72 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE.........2

CAPITOLUL I. CONȚINUT TEORETIC CU PRIVIRE LA LOGISTICA DEPOZITĂRII

1.1. Conceptul teoretic cu privire la logistica depozitării mărfurillor............................4
1.2 Etapele procesului de depozitare..............................................................................11
1.3 Elementele de fundamentare a tehnologiei amenajării depozitului....................17

CAPITOLUL II. ANALIZA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII DE LOGISTICĂ PRIN PRISMA ELEMENTELOR SPECIFICE A COMPANIEI ,,ROGOB” SRL......28
2.1 Descrierea generală a activității de bază a companiei ,,ROGOB” SRL.................................28
2.2. Analiza activității de marketing și logistică a unității economice........................................31
2.3. Ilustrarea organizării logistice în cadrul companiei ,,ROGOB” SRL.....................................43

CAPITOLUL III. PREZENTAREA PLANULUI STRATEGIC CU PRIVIRE LA RECEPȚIA, PĂSTRAREA ȘI EXPEDIȚIA ALIMENTELOR ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII......51
3.1. Elaborarea unui plan de dirijare a condițiilor de păstrare a mărfurilor pentru o întreprindere de producere de carne din R.Moldova......51
3.2 Implementarea unui plan de lucru cu privire la organizarea raționala a zonelor de recepție și expediție a alimentelor din depozite în cadrul întreprinderii ,,ROGOB”.....55

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI...........66
BIBLIOGRAFIE.......................................64
ANEXE...................................................66