Teza de licenta - Estimarea rolului comunicării în marketing direct din cadrul companiei Beststyle-Group SRL - ID:06049 - Volum 60 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE ………3

I . CONȚINUTUL TEORETIC CU PRIVIRE LA MARKETINGUL DIRECT ...................5

1.1 Definirea conceptului marketingului direct...............................................................................5
1.2 Tehnicile şi instrumentele marketingului direct........................................................................9
1.3 Comunicarea ca element fundamental în cadrul marketingului direct....................................21

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII “BESTSTYLE-GROUP” S.R.L. ........26
2.1 Prezentarea generală a întreprinderii “BESTSTYLE-GROUP” S.R.L..................................26
2.2 Analiza mixului de marketing al întreprinderii “BESTSTYLE-GROUP” S.R.L...................28
2.3 Poziția companiei “BESTSTYLE-GROUP” S.R.L. față de politicile direct marketingului...34

III. STUDIU CU PRIVIRE LA PROBLEMELE ȘI SOLUȚIILE DEPISTATE ÎN APLICAREA DIRECT MARKETING ÎN CADRUL COMPANIEI “BESTSTYLE-GROUP” S.R.L....37
3.1 Studierea problemelor depistate în aplicarea marketingului direct din cadrul companiei “BESTSTYLE-GROUP” S.R.L........37
3.2 Estimarea rolului comunicării în marketingul direct din cadrul companiei “BESTSTYLE-GROUP” S.R.L. cu ajutorul unei cercetări de marketing.....40
3.3 Soluții noi și aplicarea instrumentelor de dezvoltare a companiei prin marketingul direct.....47

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI……………56
BIBLIOGRAFIE………………………………59
ANEXE……………………………………….61