Raport privind efectuarea practicii de specialitate I la „BestStyle Group” SRL - ID:06050 - Volum 18 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere..........2

Capitolul I. Aspecte generale privind activitatea
 entității „BEST STYLE GROUP” S.R.L......3

1.1. Prezentarea activității entităţii economice..................................................................................3
1.2. Mixul de marketing al entității economice.................................................................................4
1.3. Cercetarea comportamentului consumatorilor entității economice............................................7

Capitolul II. Analiza activității de marketing și logistică 
a entității economice „BEST STYLE GROUP” S.R.L.....8
2.1. Mediul de marketing al entității economice................................................................................8
2.2. Analiza activității de logistică a entității economice..................................................................12
2.3. Merchandising-ul și comercializarea produselor/ Modul de prestare a serviciilor.....................13

Concluzii și recomandări recomandări.............14
Bibliografie...........................................................15