Teza de licenta - Evaluarea eficienței politicii de produs în cadrul companiei “Car Route” S.R.L. - ID:06051 - Volum 63 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE ……2

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICA DE PRODUS ÎN MARKETING...........4

1.1. Conceptul de produs în optica de marketing ….............................…….4
1.2. Etapele lansării pe piaţă a unui nou produs….........................................12
1.3. Strategii de produs pentru eficientizarea activității de marketing........20

CAPITOLUL II. PREZENTAREA EFICIENȚEI POLITICII DE PRODUS ÎN CADRUL COMPANIEI SRL ,,CAR ROUTE 66,,.....26
2.1. Caracteristica generală a companiei SRL ,,CAR ROUTE 66,,....................……..….............26
2.2. Organizarea activității de marketing în compania SRL ,,CAR ROUTE 66,,………….......31
2.3. Analiza politicii de produs din cadrul unei întreprinderi din R.Moldova …………..............34

CAPITOLUL III. STRATEGII ÎN CALEA DEZVOLTĂRII POLITICII DE PRODUS DIN CADRUL UNEI ÎNTREPRINDERI PRESTATOARE DE SERVICII CUM ESTE SRL ,,CAR ROUTE 66”......38
3.1. Alternative strategice compatibile mediului operațional și concurențial al unei firme supuse cercetării.......38
3.2. Cercetarea nivelului de satisfacție a consumatorilor după nivelul de prestare a serviciilor din cadrul întrepriderii SRL ,,CAR ROUTE 66”.......44
3.3 Reglementarea unui plan de dezvoltare a politicii de produs pentru o întreprindere prestatoare de servicii....50

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI..................55
BIBLIOGRAFIE.............................................57
ANEXE.........................................................60