Teza de licenta - Analiza politicii de promovare în cadrul întreprinderii Cosânzeana S.A. - ID:06052 - Volum 67 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE ……3

I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICA DE PROMOVARE ÎN CADRUL UNEI ENTITĂȚI ECONOMICE....6

1.1. Publicitatea – definiție, concept și realizare..................6
1.2. Rolul promovării în marketing........................................17
1.3. Formele de promovare a produselor……………………21

II. CARACTERISTICA GENERALĂ A ACTIVTĂȚII COMPANIEI SA COSÂNZEANA.......27
2.1. Prezentarea generală a companiei SA COSÂNZEANA..........27
2.2. Politica promoțională – component de bază a mixului de marketing din cadrul SA COSÂNZEANA.......34
2.3. Analiza politicii de promovare din cadrul companiei SA COSÂNZEANA.........39

III. MODALITĂȚI DE PERFECȚIONARE A ACTIVITĂȚII DE PROMOVARE DIN CADRUL COMPANIEI SA COSÂNZEANA .......48
3.1. Promovarea serviciilor de fitness prin diferite strategii...............................................................48
3.2. Realizarea unui plan de dezvoltare a activității de promovare din cadrul companiei SA COSÂNZEANA......56

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI………61
BIBLIOGRAFIE …………………………63
ANEXE ..................................................65