Teza de licenta - Influența factorilor sociali în comportamentul consumatorului - ID:06080 - Volum 57 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE................3

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ÎN DEFINIREA INFLUENȚEI FACTORILOR SOCIALI ÎN COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI ............5

1.1. Dimensiunea factorilor comportamentali: sistemul factorilor de decizie.......................5
1.2. Impactul factorului social asupra comportamentului de cumpărare și consum............13
1.3. Factorul social de comportament - influența conexiunii sociale media........................21

CAPITOLUL II. EVALUAREA ACTIVITĂȚII COMPANIEI „FLORENI” S.R.L………30
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii „FLORENI” S.R.L………………………....30
2.2. Analiza indicatorilor financiari ai întreprinderii „FLORENI” S.R.L……………......40
2.3. Evaluarea activității de marketing a întreprinderii „FLORENI” S.R.L………….......49

III. STUDIEREA INFLUENȚEI FACTORILOR SOCIALI ÎN COMPORTAMENTUL CONSUMATORILOR ÎNTREPRINDERII „FLORENI” S.R.L
3.1. Cercetarea comportamentului consumatorilor întreprinderii Floreni S.R.L și analiza influenței factorilor sociali
3.2. Decizii de marketing a companiei „FLORENI” S.R.L în funcție de impactul factorilor sociali

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE