Proiect de an - Analiza Activitatii Comerciale - SC Transilvania International Import Export SRL - ID:06081 - Volum 52 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Capitolul 1. Consideraţii privind activitatea comercială..........................4
1.1. Activitatea comercială. Generalităţi.....................................................4
1.2. O nouă percepţie în abordarea conceptelor comerciale........................7
1.3. Tendinţe în evoluţia comerţului pe plan mondial ..............................12
1.3.1. Factorii de influenţă a evoluţiei comerţului cu amănuntul pe plan mondial ……13
1.3.2. Tipologia tendinţelor conturate cu privire la viitoarele evoluţii ale comerţului cu amănuntul ……=15

Capitolul 2. Eficienţa activităţii comerciale.............................................21
2.1. Aspecte generale...................................................................................21
2.2. Rentabilitatea activităţii comerciale......................................................25
2.3. Căi de sporire a eficienţei activităţii comerciale...................................29

Capitolul 3. Prezentarea generală a S.C. “Transilvania General Import export” SRL.......31
4.1. Istoric, denumire, sediu..........................................................................31
4.2. Forma juridică, natura proprietăţii, structura acţionariatului.................31
4.3. Obiectul de activitate.............................................................................32

Capitolul 4. Analiza activităţii comerciale la SC Transilvania Internaţional Import export” SRL....34

Concluzii…………………………………………………………………..49
Bibliografie………………………………………………………………..54