Teza de licenta - Metode performante de management a activitatii comerciale si marketing la intreprinderea „BTC ONLINE TRADING S.R.L” - ID:06082 - Volum 95 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE .............7

1. DELIMITARI CONCEPTUALE ALE MANAGEMENTULUI ACTIVITATII COMERCIALE SI DE MARKETING A INTREPRINDERII……10
1.1 Abordari teoretice ale activitatii comerciale a intreprinderii……........................10
1.2 Specificul activitatii de marketing a intreprinderii……………………………....16
1.3 Managementul activitatii comerciale si marketing a intreprinderii………………21

2. EVALUAREA ACTIVITATII COMERCIALE SI DE MARKETING A INTREPRINDERII..........27
2.1 Caracteristica generala a intreprinderii……………………………………..........27
2.2 Analiza activitatii de marketing a intreprinderii…………………………………37
2.3 Analiza SWOT a intreprinderii .............................................................................54

3. STRATEGII DE CRESTERE A ACTIVITATII COMERCIALE SI MARKETING A INTREPRINDERII ..........55
3.1 Cercetarea de marketing a comportamentului consumatorului de produse cosmetice si parfumerie……55
3.2 Strategii de crestere a activitatii comerciale si marketing a intreprinderii……66

CONCLUZII......................................................................78
BIBLIOGRAFIE ..............................................................81
ANEXE…………. …………………………………………83