Teza de master - Strategii de marketing al produselor vitivinicole la IM Kazayak Vin S.A. - ID:06092 - Volum 89 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE
ANNOTATION
LISTA ABREVIERILOR
LISTA FIGURILOR
LISTA TABELELOR

INTRODUCERE


CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND STRATEGIILE DE MARKETING: PARTICULARITĂȚI APLICATE ÎN DOMENIUL PRODUSELOR VITIVINICOLE.
1.1. Considerații teoretice privind strategiile de marketing
1.2. Particularități ale strategiilor de marketing aplicate produselor vitivinicole: scurt istoric.
1.3. Rolul și importanța strategiilor de marketing aplicate în domeniul vitivinicol.

CAPITOLUL II. ANALIZA STRATEGIILOR DE MARKETING ÎN CADRUL INTREPRINDERII IM KAZAYAK VIN SA
2.1. Prezentarea generală a întreprinderii
2.2. Analiza activității de producție și economice
2.3. Analiza politicilor și strategiilor de marketing

CAPITOLUL III. PROIECT DE ELABORARE A STRATEGIEI DE MARKETING PENTRU PRODUSELE VITIVINICOLE ÎN CADRUL INTREPRINDERII IM KAZAYAK VIN SA
3.1. Metode și tehnici de elaborarea a proiectului
3.2. Prezentarea generală a proiectului
3.3. Analiza eficienței și a rezultatelor scontate

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE