Teza de licenta - Conceperea tratamentului implanto-protetic în edentaţia parţială prin punţi dentare - ID:01615 - Volum 56 pagini


Categoria : Medicina 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE.. 3
 
CAPITOLUL 1. ACTUALITĂŢI ÎN TRATAMENTUL IMPLANTO-PROTETIC (REVISTA LITERATURII) 5
1.1. Consideraţiuni generale asupra edentaţiei 5
1.2. Oportunităţi în tratamentul implanto-protetic. 11
1.3. Utilizarea punţilor dentare în tratamentul implanto-protetic. 19
1.4. Noţiuni de biomecanică a punţilor pe implante. 33
 
CAPITOLUL 2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE.. 38
2.1. Caracteristica generală a cercetării 38
2.2. Etapele efectuării studiului 39
2.3 Prelucrarea matematico-statistică a materialului 39
 
CAPITOLUL 3. REZULTATELE STUDIULUI PROPRIU.. 43
 
CONCLUZII. 53
BIBLIOGRAFIE.. 54