Teza de licenta - Evaluarea măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate în domeniul maladiilor cardiovasculare - ID:01621 - Volum 83 pagini


Categoria : Medicina 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE.. 5
 
CAPITOLUL 1. ACTUALITĂŢI ÎN PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE (REVISTA LITERATURII) 8
 
CAPITOLUL 2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE.. 24
2.1. Caracteristica generală a cercetării 24
2.2. Etapele efectuării studiului 24
2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului 25
 
CAPITOLUL 3. REZULTATELE STUDIULUI PROPRIU.. 28
3.1. Evaluarea generală a măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate în Republica Moldova în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2006-2011. 28
3.2. Evaluarea distribuirii seminarelor de instruire a cadrelor în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 34
3.3. Evaluarea distribuirii materialelor metodice şi informative în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 41
3.4. Evaluarea distribuirii emisiunilor TV în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 45
3.5 Evaluarea distribuirii emisiunilor radio în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 49
3.6. Evaluarea distribuirii publicaţiilor în presă în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 54
3.7. Evaluarea publicaţiilor editoriale în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 58
3.8. Evaluarea distribuirii publicaţiilor în internet în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 59
3.9. Evaluarea petrecerii prelegerilor în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 61
3.10. Evaluarea petrecerii convorbirilor în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 65
3.11. Evaluarea distribuirii buletinelor sanitare în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 69
3.12. Evaluarea altor activităţi de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 73
3.13. Impactul măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate asupra sănătăţii populaţiei la maladiile aparatului circulator. 77
 
CONCLUZII GENERALE.. 79
BIBLIOGRAFIE   81