Teza de licenta - Afecțiuni ulceroase în sistemul gastrointestinal, probleme medico-sociale și bioetice - ID:01622 - Volum 86 pagini


Categoria : Medicina 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR.. 3
INTRODUCERE. 4
 
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA AFECŢIUNILOR ULCEROASE ÎN SISTEMULUI GASTROINTESTINAL (REVISTA LITERATURII) 8
1.1. Consideraţiuni generale. 8
1.2. Evoluţia cunoştinţelor cu privire la afecţiunile ulceroase în sistemul gastrointestinal 15
1.3. Aspecte medico-sociale şi bioetice cu privire la afecţiunile ulceroase în sistemul gastrointestinal 23
 
CAPITOLUL II. MATERIALE ŞI METODOLOGIE DE CERCETARE A AFECŢIUNILOR ULCEROASE ÎN SISTEMUL GASTROINTESTINAL. 32
2.1. Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea eşantionului 32
2.2. Prelucrarea matematico-statistică a materialului 38
 
CAPITOLUL III. REZULTATELE STUDIULUI PROPRIU.. 42
3.1. Evoluţia şi structura afecţiunilor ulceroase în sistemul gastrointestinal în Republica Moldova. 42
3.2. Caracteristica medico-socială ale afecţiunilor ulceroase în sistemul gastrointestinal 54
3.3. Factorii de risc ai afecţiunilor ulceroase în sistemul gastrointestinal 63
3.4. Prevenţia afecţiunilor ulceroase în sistemul gastrointestinal 67
 
ÎNCHEIERE.. 72
CONCLUZII 74
BIBLIOGRAFIE.. 76