Teza de licenta - Afecțiuni ginecologice cu inducere la infertilitate. Aspecte medico-bioetice - ID:01624 - Volum 48 pagini


Categoria : Medicina 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE....3
 
I. ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A TEMEI.........6
 
II. MATERIALE ȘI METODE.........................10
 
III. REZULTATELE PROPRII ȘI DISCUȚII.........11
3.1. Abordarea complexă a problemelor contemporane ale afecțiunilor ginecologice ........11
3.1.1. Actualitatea diverselor aspecte ale patologiilor ginecologice.......11
3.1.2. Infertilitatea-un flagel multidimensional al sănătății populației de azi.....18
3.2. Implicarea reperelor bioetice în investigarea cazurilor de infertilitate.......24
3.2.1. Infertilitatea: factori, condiții, rezultat al unor acțiuni cu efect nefast.Viziuni medico-bioetice......25
3.2.2. Specificul abordării bioetice al actului curativ și relațiilor medic-pacient în patologia reproductivă cu infertilitate ......30
 
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI..........36
BIBLIOGRAFIE.................................................38
ANEXE............................................................42