Teza de licenta - Aplicarea mijloacelor tehnice în educația ecologică a preșcolarilor - ID:03706 - Volum 49 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

I REPERE TEORETICE ALE FORMĂRII CUNOȘTINȚELOR ECOLOGICE LA COPII

1.1. Problema educației ecologice în literatura psihopedagogica
1.2 Specificul educației ecologice la preșcolari
1.3 Cercetarea unor căi eficiente de formare a cunoștințelor ecologice
Concluzii la capitolul 1

II. DEMERS EXPERIMENTAL. STUDIUL NIVELULUI DE DEZVOLTARE A CUNOŞTINŢELOR ECOLOGICE.
2.1 Experimentul de constatare. Evaluarea nivelului de cunoştinţe ecologice la preşcolarii din grupa mare
2.2. Implementarea modelului psihopedagogic de educaţie ecologică în grădiniţă
2.3 Experimentul de control
Concluzii la studiul experimental
 
CONCLUZII
RECOMANDARI
BIBLIOGRAFIE