Teza de doctor - Formări profesionale continue ale cadrelor didactice centrate pe interconexiunea nevoilor personale și instituționale - ID:03733 - Volum 163 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (română, engleză, rusă).....................4
LISTA ABREVIERILOR...............................................7
PRELIMINARII ..........................................................8

1. ANALIZA ABORDĂRILOR ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎN TEORIA ȘI PRACTICA EDUCAȚIONALĂ..........17

1.1. Problematica formării continuă din perspectiva educației adulților.......................................17
1.2. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice: evoluția și specificul…………..........30
1.3. Concluzii la capitolul I............................................................................................................48

2. CONCEPTUALIZAREA FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA PARADIGMATICĂ.......51
2.1. Conceptul de paradigmă în formarea profesională continuă a cadrelor didactice..................51
2.2. Demersul metodologic și de conținut al paradigmei de formare profesională a cadrelor didactice.......62
2.3. Demersul motivațional al paradigmei centrate pe nevoi de formare profesională continuă a cadrelor didactice........84
2.4. Concluzii la capitolul II..............90

3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A PARADIGMEI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE.........93
3.1. Diagnosticarea capacității cadrelor didactice de a identifica nevoile personale și ale instituției.......93
3.2. Modelarea experimentală a formării profesionale continuă a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii nevoilor personale și a celor instituționale....117
3.3. Analiza calitativă și cantitativă a datelor experimentale............128
3.4. Concluzii la capitolul III...................................................................135

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI.........138
BIBLIOGRAFIE........................................................141
ANEXE.....................................................................149