Teza de licență - Asigurarea Accesului la Informatie in Biblioteci Universitare - Cazul DIB ULIM - ID:03735 - Volum 78 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere………2

1. Capitolul I. Asigurarea accesului la informaţie în biblioteci universitare: abordări teoretice……8

2. Capitolul II. Impactul activităţii bibliotecii universitare în asigurarea accesului la informaţie asupra utilizatorilor: cazul DIB ULIM….…34

Concluzii şi recomandări…………64
Referinţe bibliografice…………… 72
Anexe…………………………………75