Teza de licență - Formarea culturii informației a utilizatorilor - ID:03736 - Volum 52 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE...........2

CAPITOLUL I: CULTURA INFORMAȚIEI ȘI COMPONENȚELE EI DE BAZĂ............5

1.1. Conceptul de cultură a informației……………………………5
1.2. Forme și metode de formare a culturii informației..............16
1.3. Utilizarea etică și legală a informației…………………….……20

CAPITOLULII. FORMAREACULTURII INFORMAȚIEI A UTILIZATORULUI ÎN BIBLIOTECA RAIONALĂ „TAMARA ISAC” DIN ORAȘUL CRIULENI.....26
2.1. Activitatea Bibliotecii raionale „Tamara Isac„ din orașul Criuleni privind formarea culturii informațieia utilizatorilor .......26
2.2. Cultura informației a utilizatorilor în Biblioteca raională „Tamara Isac” din orașul Criuleni.......34

CONCLUZII ȘI RECOMADĂRI...........41
BIBLIOGRAFIE.................................44
ANEXE.............................................48