Teza de licenta - Impactul tehnicilor didactice asupra dezvoltării vorbirii coerente a copiilor de vârstă preșcolară - ID:03737 - Volum 63 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. BAZELE PSIHOPEDAGOGICE ALE PROCESULUI DEZVOLTĂRII VORBIRII COERENTE A PREȘCOLARILOR PRIN VALORIFICAREA TEHNICILOR DIDACTICE

1.1. Vorbire coerentă: delimitări conceptuale
1.2. Tehnică didactică: repere teoretice
1.3. Particularitățile dezvoltării vorbirii coerente la copii de vârstă preșcolară
1.4. Valențele tehnicilor didactice în dezvoltarea vorbirii coerente a preșcolarilor

2. ABORDAREA EXPERIMENTALĂ A DEZVOLTĂRII VORBIRII COERENTE LA PREȘCOLARI PRIN IMPLEMENTAREA TEHNICILOR DIDACTICE
2.1. Diagnosticarea nivelului inițial de dezvoltare a vorbirii coerente la copii de vârstă preșcolară
2.2. Procesul dezvoltării vorbirii coerente a preșcolarilor în contextul aplicării tehnicilor didactice
2.2 Diagnosticarea nivelului final de dezvoltare a vorbirii coerente a copiilor de vârstă preșcolară

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE