Disertație - Rolul metodelor interactive în stimularea creativităţii în activităţile artistico-plastice la vârsta preşcolară - ID:03739 - Volum 129 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

I. MOTIVARE ALEGERII TEMEI…3
II. NIVELUL DE DEZVOLTARE AL PREŞCOLARILOR (3-6/7 ANI)…….5
III. 3.1. CREATIVITATEA – DEFINIŢII ŞI CARACTERISTICI………22

IV. 4.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE………27

IV. 4.2. METODE INTERACTIVE UTILIZATE IN ACTIVITĂŢILE ARTISTICO-PLASTICE ………33
IV. 4.3. METODICA ACTIVITĂŢILOR ARTISTICO-PLASTICE………42

V. METODOLOGIA CERCETĂRII……………………………………47
V. 5.2. METODE DE CERCETARE……47
VI. PREZENTAREA, ANALIZA REZULTATELOR ŞI INTERPRETAREA DATELOR CERCETĂRII………57
VI. 6.2. EXPERIMENTUL CERCETĂRII………66
VI. 6.3. POST-TESTAREA CERCETĂRII………89
VI. 6.4. PREZENTAREA REZULTATELOR ŞI INTERPRETAREA LOR PENTRU GRUPUL EXPERIMENTAL……90
VI.6.5. PREZENTAREA REZULTATELOR ŞI INTERPRETAREA LOR PENTRU GRUPUL DE CONTROL……111
VII. CONCLUZII FINALE………124

BIBLIOGRAFIE…………………128
ANEXE…………………………129