Teza de licență - Dezvoltarea creativității la preșcolari - ID:03740 - Volum 60 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE CREATIVITĂȚII LA PREȘCOLARII MARI

1.1. Conceptul de creativitate în psihopedagogie și delimitări esențiale
1.2. Specificul dezvoltării creativităţii la vârstă preşcolară
1.3. Metode şi tehnici de stimulare a potenţialului creativ al preşcolarului

CAPITOLUL II. DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII PREȘCOLARILOR MARI PRIN ACTIVITĂȚILE PRACTICE
2.1. Determinarea nivelului inițial la copii investigați
2.2. Activitatea de cercetare a creativității preșcolarilor
2.3. Analiza și interpretarea rezultatelor experimentului

Concluzii
Bibliografie
Anexe