Teza de master - Managementul comportamentului etic la educatori - ID:03741 - Volum 76 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. MANAGEMENTUL COMPORTAMENTULUI LA EDUCATORI. CONCEPTE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE

1.1. Conceptul de management. Abordări conceptuale
1.2. Strategii de management al comportamentului educatorilor la locul de muncă
1.3 Management eficient al serviciilor educaţionale. Condiții și factori.

2. ABORDĂRI TEORETICE CU REFERIRE LA COMPORTAMENTUL ETIC AL EDUCATORULUI
2.1 Comportamentul etic. Factorii ce favorizează comportamentul etic
2.2. Etica în contextul competenţei şi măiestriei profesional
2.3. Importanţa comportamentului etic al educatorului în grădiniţă

3. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A COMPORTAMENTULUI ETIC LA EDUCATORI
2.1. Designul cercetării
2.2 Determinarea nivelului ințial al comportamentului etic al educatorilor
2.3 Validarea experimentală programului formativ pentru educatori
2.4 Analiza rezultatelor și elaborarea concluziilor

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE