Teza de licență - Dezvoltarea gîndirii la vârsta școlara mică - ID:03743 - Volum 66 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

1. REPERE TEORETICE ALE DEZVOLTĂRII GÂNDIRII COPILULUI

1.1 Conceptul de gîndire în literatura psihopedagogică
1.2. Particularitățile dezvoltării gîndirii la copii
1.3. Cercetarea căilor eficiente de dezvoltare a gândirii copiilor
1.4. Rolul lecțiilor de artă plastică în dezvoltarea personalității școlarilor mici

2. CARACTERISTICI PSIHOPEDAGOGICE ALE GÂNDIRII LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ
2.1. Considerente privind profilul psihopedagogic al vârstei şcolare mici
2.2 Particularităţi ale proceselor psihice la elevul de vârstă şcolară mică
2.3. Gândirea la copiii de vârstă școlară mică

3. DEMERS EXPERIMENTAL. IDENTIFICAREA PARTICULARITĂȚILOR GÂNDIRII LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ

3.1 Metodologia şi instrumente de lucru folosite în cadrul activităţii de cercetare
3.2 Diagnosticarea gândirii la copiii de vârstă școlară mică
3.3 Elaborarea și implementarea programului formativ de dezvoltare a gândirii în cadrul orelor de artă plastică
3.4 Analiza rezultatelor experimentale

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
CONCLUZII