Teza de licență - Influența metodelor interactive în dezvoltarea creativității la vârsta școlară mică - ID:03745 - Volum 76 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE………2-6

I. REPERE TEROTERICE ALE CREATIVITĂȚII LA VÂRSTA ȘCOLARĂ MICĂ

1.1 Delimitări conceptuale ale creativității la vârsta școlară mică...........7-12
1.2 Factori ale creativității..............................................................................12-20
1.3 Dezvoltarea creativității la vârsta școlară mică.....................................20-24

II. REPERE TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL METODELOR INTERACTIVE
2.1 Conceptul de metodă didactică. Clasificarea metodelor didactice.............25-31
2.2 Tipologia metodelor interactive.......................................................................31-33
2.3 Impactul metodelor interactive în dezvoltarea creativității la elevii de vărstă școlară mică........33-39

III. REPERE PRACTICE ALE CREATIVITĂȚII LA VÂRSTA ȘCOLARĂ MICĂ
3.1 Diagnoza nivelului creativității la vârsta școlară mică..........................40-44
3.2 Experimentarea dezvoltării creativității la vârsta școlară mică...........44-47
3.3 Analiza comparativă și prelucrarea datelor...........................................47-53

CONCLUZII...........................................................................54-58
RECOMANDĂRI.....................................................................59
BIBLIOGRAFIE.......................................................................60-61
ANEXE....................................................................................62-73
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII.............74