Referat - Abordarea sistemică a strategiilor didactice - ID:03746 - Volum 14 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere……3

1. Delimitări conceptuale privind strategiile didactice..............4
2. Conceptul, esența și trăsăturile educației nonformale.........6
3. Rolul și importanța strategiilor didactice interactive.............9

Concluzii……………13
Bibliografie ...............14