Teza de an - Leadership școlar pentru echitate în învățarea eficientă - ID:03747 - Volum 53 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. FUNDAMENTE ȘI CONCEPTE TEORETICE A TERMENULUI DE LEADERSHIP EDUCAȚIONAL

1.1 Evoluția conceptului de leadership din diverse perspective
1.2 Pluriaspectualitatea și particularitățile leadershipului educațional
1.3 Abordarea rolurilor cadrului didactic în contextul leadershipului educațional
1.4 Diagnosticarea potențialului de lider ca premisă în dezvoltarea profesională
1.5 Concluzii la capitolulu 1

2. STUDIUL EXPERIMENTAL AL LEADERSHIPULUI EDUCAȚIONAL
2.1 Design-ul cercetării
2.2 Analiza şi interpretarea datelor
2.3 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE