Teza de licenta - Dezvoltarea culturii comunicării elev-elev - ID:03749 - Volum 72 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. BAZE PSIHOPEDAGOGICE ALE COMUNICĂRII

1.1 Noțiunea de comunicare
1.2 Forme și metode de formare a culturiii comunicării
1.3 Particularitățile formării culturii comunicării la elevi

2. CONDIȚII PEDAGOGICE ALE FORMĂRII CULTURII COMUNICĂRII ELEV-ELEV
2.1 Diagnostica nivelului de cultură a comunicării la elevi
2.2 Forme și metode de formare a culturii comunicării la elevi
2.3 Determinarea schimbărilor în nivelul dezvoltării culturii comunicării

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
ANEXE