Teza de licență - Dezvoltarea memoriei ca componenta a culturii comunicării la elevi - ID:03750 - Volum 61 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

I. BAZELE PSIHOPEDAGOGICE DE DEZVOLTARE A CULTURIICOMUNICĂRII LA ELEVI

1.1 Definirea conceptului de comunicare
1.2 Cultura comunicării
1.3 Metode, forme, procedee ale formării culturii comunicării

II. NATURA PSIHOLOGICĂ A MEMORIEI
2.1 Delimitări conceptuale ale memoriei
2.2 Caracteristica calităţii personale ale memoriei
2.3 Rolul memoriei în formarea culturii comunicării la elevi

III. ABORDAREA EXPERIMENTALĂ A DEZVOLTĂRII MEMORIEI CA COMPONENTA CULTURII COMUNICĂRII LA ELEVI
3.1 Argumentarea cercetării
3.2 Instrumentarea experimentului privind memoria la elevi
3.3 Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE