Teza de master - Procesul educatiei morale a elevilor din perspectiva etnoaforistica - ID:03752 - Volum 165 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

CAPITOLUL I. Evolutia proverbului romanesc
1.1. Necesitatea educatiei In conceptia populara 6-22
1.2. Istoria evolutiei proverbului romanesc 23-37
1.3. Proverbul ca unitate contextuala 3 8-46

CAPITOLUL II. Modele ale educatiei populare din perspectiva aforisticii romanesti
2.1. Paremiologia romana ca model de educatie populara 47-65
2.2. Opera lui L. Golescu si opera lui A. Pann ca model de educatie permanenta 66-80
2.3. Viziunea oamenilor de arta din sec. XIX despre educatia populara In opera lui A. Pann 81-89
2.4. Utilizarea proverbelor In operele literaturii romane 90-100
2.5. Valoarea si idealul educativ al proverbelor Engleze - Romane 101-109

CAPITOLUL III. Experimentul de constatare prin testare 110-121

Concluzii Generale 122-123
Bibliografie 126-128
Anexii