Teza de licență - Formarea educatiei pentru mediul ambiant si cultura ecologica la preșcolari - ID:03756 - Volum 80 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

1. REPERE TEORETICE ALE MEDIULUI AMBIANT ȘI CULTURA ECOLOGICĂ

1.1. Problema educatie pentru mediul ambiant si cultura ecologica in psihopedagogie.
1.2. Obiectivele curiculare, metodele, caile eficiente ale educatiei pentru mediul ambiant si cultura ecologica la prescolari.
1.3. Rolul activitatilor extracurriculare in educatia pentru mediul ambiant si cultura ecologica.
1.4. Concluzii la capitolul 1.

2. PROCESUL FORMĂRII EDUCAȚIEI PENTRUL MEDIUL AMBIANT ȘI CULTURA ECOLOGICĂ LA PREȘCOLARI
2.1. Diagnosticarea nivelului initial al educatiei pentru mediul ambiant si cultura ecologica.
2.2. Programa psihopedagogica a educatiei pentru mediul ambiant si cultura ecologica (setul activitatilor extracurriculare)
2.3. Intrepretarea rezultatelor experimentale.
2.4. Concluzii la capitolul 2.

CONCLUZII SI RECOMANDARI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE