Teza de licență - Dezvoltarea personalității copiilor din centrele comunitare de zi - ID:03759 - Volum 72 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE DEZVOLTĂRII ȘI EVALUĂRII COPIILOR DIN CENTRELE COMUNITARE DE ZI

1.1 Evaluarea copiilor: esență și tipuri
1.2 Principii și obiective ale evaluării nivelului de dezvoltare a copilului
1.3 Exigenţe etice şi deontologice în procesul de evaluare. Identificarea factorilor care influențează dezvoltarea personalității copiilor din centrele comunitare
1.4 Specificul activității Centrelor Comunitare de zi
1.5 Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ PRIVIND NIVELUL DE DEZVOLTARE A COPIILOR DIN CENTRELE COMUNITARE DE ZI
2.1. Metodele și eșantionul de cercetare
2.2 Diagnosticarea nivelului de dezvoltare a copiilor din centrele Comunitate
2.3 Elaborarea programului de intervenție psiho-socială realizat cu copii din Centrele Comunitare de zi
2.4 Concluzii la capitolul 2

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE