Teza de licență - Aspecte metodologice de predare-învățare a dansului folcloric - ID:03760 - Volum 58 pagini


Categoria : Pedagogie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. ASPECTE PSIHO-PEDAGOGICE ÎN METODPREDĂRII DANSULUI FOLCLORIC OLOGIA

1.1 Analiza conceptelor de bază a dansului folcloric național.
1.2 Formele, stilurile și structura dansului folcloric.
1.3 Competențe profesionale dezvoltate prin intermediul dansului folcloric la copii..

2. STUDIUL EMPIRIC AL PROBLEMEI DE CERCETARE
2.1 Lansarea proiectului de cercetare, prezentarea datelor la etapa de constatare a cercetării
2.2 Implementarea programului de formare în vederea eficientizării metodologiei de predare-învățare a dansului folcloric
2.3 Interpretarea rezultatelor obținute în urma aplicării programului de formare
2.4 Sugestii și recomandări metodologice de predare-învățare a dansului folcloric

CONCLUZII
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE